České zemědělství čelí rozsáhlým problémům, jež se prohlubují již desítky let. Zemědělská půda zabírá přes polovinu celkové rozlohy ČR a na mnoha místech je ve velmi špatném stavu. Dlouhodobě je zaznamenáván úbytek biodiverzity, zhoršování kvality půdy a její schopnosti zadržovat vodu. Projekt přispívá ke změně současného stavu zemědělské půdy a podporuje nastavení takových podmínek, které povedou ke zlepšení stavu českého zemědělství.

Foto: Ester Dobiášová