Magazín Reportér se důkladně zaměřuje na rozplétání a popis pozemkových machinací v hlavním městě. A to jak těch z nedávné minulosti, tak i operací současných či právě připravovaných. Série investigativních textů přiblíží aktéry pozemkových i jejich záměry, stejně jako to, jaký bude jejich vliv na současnou a budoucí podobu města.