Cílem projektu je modernizace bezplatné online právní poradny tak, aby byla co nejvíce intuitivní a uživatelsky přívětivá. Nejprve proběhne průzkum potřeb návštěvníků poradny, kdy pomocí dotazníkového šetření, řízených rozhovorů a skupinové diskuse (focus group)  budou zjištěny aktuální nedostatky, možnosti změn a inovací. Na základě průzkumu pak budou pojmenovány hlavní potřeby a navrženy inovace této bezplatné služby tak, aby odpovídala digitálnímu věku.