V roce 2017 schválili poslanci rozsáhlou novelu stavebního zákona a zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí. Občané tak od roku 2018 přijdou o možnost vyjadřovat se k řadě staveb, které mohou poškodit životní prostředí. Jde o nejrozsáhlejší omezení občanských práv od roku 1989. Projekt na tuto situaci reaguje vzděláváním občanských sdružení a obcí, vydáním metodických příruček, podáním stížnosti na porušení mezinárodní úmluvy a vstupem do legislativního procesu s cílem vrátit po nových parlamentních volbách občanům jejich práva.