Projekt si klade za cíl zmapovat pracovní podmínky ředitelek mateřských škol, které mají největší učící úvazek v segmentu školství, přitom mají mateřské školy nejmenší organizační strukturu. Bude prověřena nerovnost financování i organizace řízení, včetně související míry byrokracie v regionálním školství. V tomto kontextu budou podrobeny analýze unikátní data z dotazníkového šetření doplněného o polostruktuované rozhovory. Výstupem projektu bude studie, jejíž závěry a doporučení pro systémové změny budou prezentovány v PSP ČR.

(foto autor Christopher Ryan)