Investigativní žurnalistika posiluje občanskou společnost, napomáhá bojovat s korupcí a klientelismem a poukazuje na možná rizika propojení organizovaného zločinu a politiky. V rámci tohoto projektu bude podpořen rozvoj vnitřních kapacit Centra pro investigativní žurnalistiku, zejména posílení v oblasti PR.