Zelený kruh sdružuje 88 významných ekologických NNO působících v ČR. Cílem projektu je posílit odbornou kapacitu ekologických organizací prostřednictvím vzdělávacích webinářů v tématech fundraisingu, mediace, práce se sociálními sítěmi či advokační práce. Součástí webinářů bude otevřené sdílení konkrétních zkušeností, dobré praxe i neúspěchů. Pomohou tak k lepšímu vzájemnému profesnímu i neformálnímu poznání zejména v rámci Zeleného kruhu a otevřou prostor pro hlubší a širší spolupráci.