Advokační fórum je místo, kam se občanské a neziskové organizace mohou obracet pro podporu při své advokační a watch-dog práci. Poskytuje konzultace a vzdělávání v advokační práci a lobbingu, šíří příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí a propojuje donory, organizace i jednotlivce, usilující o pozitivní společenské změny. V rámci projektu budou třem organizacím poskytované konzultace na míru v jejich aktuální advokační práci s cílem posílení dopadu jejich aktivit (foto Daniel Ort).