Více než šest milionů osob už uprchlo z Ukrajiny do sousedních zemí (data z konce dubna 2022). Lékaři bez hranic na hraničních přechodech a někdy i na obou stranách hranice poskytují lidem na útěku psychologickou podporu. Dodávají zdravotnický materiál a podporují místní nevládní organizace, například školením v psychologické první pomoci.

Foto: Adrienne Suprenannt