Posláním organizace je pomoc a podpora rodičů, kterým zemře dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Finanční dar byl použit na vytvoření strategického plánu na období 2014 – 2016.