Projekt vytváří prostor pro zajištění finanční udržitelnosti debatní soutěže Studentská Agora. Přispěje k vytvoření dlouhodobé fundraisingové strategie organizace a zajistí její uvedení do praxe. Výhledově tak každoročně umožní minimálně 350 studentům středních škol se zúčastňovat projektu, v rámci kterého jsou vedeni k samostatnému myšlení, toleranci, porozumění věcem veřejným a k přijímání zodpovědnosti. Projekt přispívá k výchově aktivních občanů naší společnosti.