SOS centrum poskytuje lidem v obtížné či krizové životní situaci odbornou pomoc, podporu, informace a pomáhá jim v řešení problému vlastními silami, aby obdobné krizové situace v budoucnu lépe zvládali. SOS centrum se snaží podpořit klienta tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat.

Foto: archiv Diakonie – ČCE Praha