Projekt se zaměřuje na systematický rozvoj dobrovolnictví pro ochranu životního prostředí prostřednictvím vzdělávání a smysluplných dobrovolnických akcí zejména pro mladé lidi do 25 let. Rozvíjí následnou péči o začínající, již oslovené ale nepravidelně zapojené dobrovolníky. Realizuje vzdělávací a osvětové kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o dobrovolnictví v ochraně přírody, zajišťuje konkrétní výstupy dobrovolnictví mládeže na ochranu životního prostředí, propojuje mládež, veřejnost místní spolky, školská zařízení a NNO, popř. veřejnou správu, popularizuje dobrovolnictví a vzdělává mladé organizátory dobrovolnické práce.