Loutky v nemocnici se specializují na návštěvy nemocničních zařízení a realizaci psychosociálních projektů pomocí loutkových divadelních představení. Hledají nové možností, jak pomocí loutek komunikovat s nemocnými pacienty. Formou interaktivní hry se snaží napomáhat procesu uzdravování. Při realizaci aktivit spolupracují divadelní profesionálové, pedagogové a psychologové společně s personálem zdravotních zařízení i rodiči pacientů.