V době pandemie koronaviru jsme podpořili organizace, které se zaměřují na konkrétní pomoc rodinám samoživitelů a samoživitelek, poskytují jim finanční i materiální pomoc a v nemalé míře také upozorňují na sociální aspekty rodin samoživitelů jako rizikové skupiny ohrožené chudobou.