Hnutí DUHA se tématem lesního hospodaření zabývá systematicky a dlouhodobě, nicméně prosadit systémové změny je běh na dlouhou trať. Klimatická krize ukazuje, že pouze rozmanité lesy jsou schopny přizpůsobit se přicházejícím změnám. Část lesnické veřejnosti pochopila důsledky dosavadního hospodaření a hledá alternativy. Ve spolupráci se zainteresovanými stranami bude organizace definovat a prosazovat opatření ke zlepšení stavu českých lesů. Projekt se zaměřuje na advokacii, informování odborné i laické veřejnosti, spolupráci s odborníky a dalšími organizacemi.

Foto: Petr Vrabec