Neziskový projekt Superděti si klade za cíl pomoci dětem, které se starají o svého chronicky nemocného nebo postiženého rodiče, či jiného člena rodiny. Organizace pomáhá předcházet fyzickým, psychickým, emocionálním a také edukačním problémům superdětí. Komunikuje úlohu těchto dětí v médiích a snaží se, aby to, co superděti pro své blízké dělají, nebylo vnímáno jako samozřejmost, ale aby byla jejich snaha oceněna v rámci rodin i celé společnosti. Je tu pro děti a všechny mladé lidi žijící v Praze, kteří aktuálně cítí, že se nestíhají bavit a hrát si. Finanční dar podpořil rozvoj PR a fundraisingových aktivit, umožňujících oslovit co nejširší veřejnost a potenciální dárce.