Organizace patří k mezinárodní síti nevládních organizací Transparency International (TI), jejichž posláním je omezovat korupci ve světě. Od svého založení v roce 1993 má již více než 100 národních poboček. Česká pobočka TI je nevládní neziskovou organizací, která od roku 1998 v rámci svého poslání mapuje stav korupce v ČR ve všech jejích podobách a úrovních – od lokálních problémů až po ty s celonárodním dopadem a aktivně přispívá k jejímu omezování.