Projekt je zaměřen na rozšíření povědomí o kampani Místo pro přírodu a na zvýšení počtu dárců stejnojmenné sbírky, která běží od roku 2003. Vybranými aktivitami (video, články, koncert aj.) se snaží různým skupinám veřejnosti ukázat, jak je možné postupovat v praktické ochraně přírody. Jedním z cílů je rozšíření příznivců a přispěvatelů z okruhů mladší a střední generace tak, aby ČSOP mělo více prostředků na samotné výkupy, na organizační zajištění a na management lokalit.