Cílem projektu je vytvoření cenové mapy bydlení a návrh reformy příspěvku na bydlení tak, aby jeho výše odpovídala reálným nákladům domácností na bydlení a účinně pomáhala nezranitelnějším skupinám obyvatel. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou stávající i potenciální příjemci příspěvku na bydlení (desítky tisíc domácností), které zahrnují primárně sociálně či ekonomicky znevýhodněné – velké rodiny, samoživitelky, seniory.

Foto: Jakub Matyáš on Unsplash