30.4.2020

Asociace poskytovatelů sociálních služeb je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. V této krizové době Asociace pomáhá sociálním službám, které čelí obrovské výzvě – jak se postarat o lidi odkázané na péči a udržet je a sebe zdravé, aniž by měli dostatek ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu. Asociace zajišťuje a předává potřebný materiál právě těm, kteří se starají o nejohroženější skupinu lidí.

(ilustrační foto)