Občanské vzdělávání je jedním z účinných nástrojů posilování demokracie a právního státu. V České republice zatím tato oblast nemá dlouhodobou systémovou podporu. Projekt proto usiluje o systémové řešení občanského vzdělávání v ČR. V rámci něj Centrum občanského vzdělávání podniká kroky k přijetí koncepčních dokumentů, které by takovému řešení daly konkrétní obrysy.