Občanské vzdělávání je účinným nástrojem posilování demokracie a právního státu, které nemá doposud dlouhodobou systémovou podporu. Projekt usiluje o podporu systémového řešení občanského vzdělávání v ČR, v rámci něj Centrum občanského vzdělávání podniká kroky pro přijetí koncepčních dokumentů, které by takovému řešení daly konkrétní obrysy.