Projekt se zaměřuje na získání, analýzu a vizualizaci dosud nedostupných dat daňových a správních exekucí (např. daně, pokuty od Policie ČR či pojistné), a současně zpřístupňuje interaktivní formou nové, dosud nedostupné podrobné statistiky exekucí, které vedou soukromí exekutoři (úvěry, energie, telekomunikace atp.). V minulosti se jasně ukázalo (například u Mapy exekucí), jak klíčovou roli hrají přesná tvrdá data k prosazení důležitých systémových změn a jak zásadní roli hrají pro změnu přístupu médií i odborné a laické společnosti.