Za NGO marketem stojí víra v to, že neziskové organizace představují klíčový prvek pro vznik silné občanské společnosti a hrají zásadní roli při transformačních procesech střední a východní Evropy. Jde o jednodenní akci, která se koná každoročně a od svého vzniku v roce 2000 se neustále rozšiřuje. Neziskové organizace ze všech oblastí zde mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory i dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšný rozvoj své organizace.