NGO Market je přední českou akcí pro setkávání zástupců neziskového i soukromého sektoru a veřejnosti se zájmem o dění ve společnosti. Nadace Forum 2000 v rámci 19. Veletrhu neziskových organizací uspořádá diskusi na téma rodinných nadací v České republice. Cílem diskuse mezi odborníky, zástupci rodinných nadací i filantropy je přispět k lepšímu porozumění fungování rodinných nadací, výměně zkušeností a formulaci možností, jak by se stávající situace dala změnit k lepšímu.