Program přispěl ke zlepšení fungování odpadového hospodářství i zvýšení obecného zájmu o téma odpadů, jejich využití a možností motivačních systému při platbách za odpady. Arnika vydala odbornou studii, kde upozornila na chyby v odpadových statistikách, připomínkovala vznikající odpadovou legislativu nebo plány budoucích spaloven odpadů. Podpořila několik lokálních občanských iniciativ v boji proti likvidaci cenných druhotných surovin v chystaných spalovnách odpadů a upozornila na rizika látek, které spalovny vypouštějí.