Projekt se zabývá vytvořením společné platformy rozdrobených lokálních iniciativ kritických k myšlence, že spalování odpadů je ideální náhradou jejich skládkování. Prostřednictvím výměny zkušeností a komunikací vznikne hlas, který nabídne alternativní pohled na nakládání s odpady. Neformální koalice bude směřovat k naplnění sloganu “Nespaluj, recykluj” a k předcházení vzniku odpadů.