Projekt zapadá do dlouhodobé snahy Arniky v oblasti práva na informace o toxických látkách v prostředí, v odpadech a z odpadů. Spolupráce obcí, zodpovědných za nakládání s odpady, a informovaných i motivovaných občanů, může přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v důsledku odpadového hospodářství. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne, nebo je opakovaně využit. Naopak jeho spalování plýtvá surovinami i energií a uvolňuje další toxické látky.