V Česku žijí stovky tisíc lidí, kterým z nejrůznějších důvodů vznikl dluh na nájmu, energiích, nemocničních poplatcích nebo pokutách. Přestože dluh nebyl původně nijak velký, vlivem úroků z prodlení, poplatků za vymáhání a nákladů na exekuci postupně narostl až do nezvládnutelné výše. Milostivé léto je unikátní příležitostí, jak tyto situace ukončit odpuštěním nákladům na dluh jednorázovým splacením jistiny. Organizace Člověk v tísni mimo bezplatného poradenství k možnosti oddlužení v rámci Milostivého léta spustil také dárcovskou sbírku na pomoc konkrétním rodinám, pro které je obtížné dát dohromady potřebnou částku na splacení jistiny.

Foto: archiv Člověk v tísni