Projekt analyzuje nerovnosti v předškolním vzdělávání a péče v dětských skupinách z pohledu decentralizovaného řízení a vícezdrojového financování. Meziresortní komise si klade za cíl popsat faktický stav fragmentace systému ve světle dopadu pandemie, migrační a energetické krize. Sociální nerovnosti budou zpracovány z pohledu regionálních nerovností rodin, učitelek, chův a ředitelek předškolních zařízení.