Naděje pro děti úplňku je spolek zaměřený na děti s poruchami autistického spektra. V ČR pilotuje moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením, takzvaný Homesharing. Jedná se o metodu sdílené komunitní péče, která  nabízí pravidelné odlehčovací pobyty dítěte u proškolených hostitelů. Rodinám pečujícím o děti s postižením tak metoda pomáhá nabrat nové síly. Na základě pilotního projektu vznikne podrobná metodika Homesharingu, aby ji mohly využívat další organizace po celém Česku.

Foto: autor Milan Bureš