Projekt reaguje na problémy v oblasti mediální výchovy v České republice především v prostoru pro mediální výchovu na školách, připravenosti vyučujících na výuku a dostupnosti výukových materiálů. Prostřednictvím vzdělávacích seminářů a workshopu budou proškoleni vyučující v možnostech práce s audiovizuálními materiály, budou jim nabídnuty konkrétní výukové nástroje a aktivity a setkání s předními odborníky. Projekt je určený pro o pedagogy ze základních a středních škol a pro budoucí pedagogy – studenty pedagogických fakult.