Mediální vzdělávání je na školách opomíjeným a obávaným tématem.  Projekt je zaměřený na aktivnější podporu mediální gramotnosti žáků a učitelů středních odborných škol a učilišť v regionech, kde je podle dostupných výzkumů situace nejkritičtější.  Nízká mediální gramotnost žáků se projevuje větší náchylností ke kyberšikaně, manipulaci, vlivu reklamy a dalším negativům. Prostřednictvím projektu se uskuteční semináře pro vyučující, ředitele a metodiky prevence, kteří se seznámí s metodou práce s dokumentárními filmy jako nástrojem pro prevenci rizikového chování na internetu.