Projekt se zabývá snížením diskriminačního potenciálu současné maturitní zkoušky vůči žákům znevýhodněným sociálně-ekonomickým a kulturním statusem výchozí rodiny. Nabízí zatím chybějící komplexní vhled do procesů, jimiž maturitní zkouška vstupuje mezi klíčové faktory ovlivňující rozhodování žáků a jejich rodičů o budoucí vzdělávací dráze, a přispívá tak k reprodukci velkých sociálních nerovností v šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice.