Jedna z cest jak zlepšit vzdělávání žáků na českých školách je proměna výuky na pedagogických fakultách. Otevřeno, které tvoří jejich studenti a tedy i budoucí učitelé, v rámci projektu zviditelní příklady již fungujících a úspěšných inovací v oblasti pedagogiky. Vytvoří a bude šířit videa ukazující, jak může vypadat příprava pedagogů pro 21. století.
Cílem je nabídnout pedagogickým fakultám vzájemnou inspiraci dobrou praxí.