Investigativní žurnalistický projekt je zaměřený na problematické případy dotací v české vědě. Zabývá se konkrétními případy, kdy peníze čerpané veřejnými institucemi končí ve skutečnosti v soukromých firmách, nebo kdy se vědecká činnost dokonce pouze předstírá a žádná fakticky neprobíhá. V rámci podpořeného projektu bude téma rozšířeno o detekci případných systémových vad, které tento stav umožňují či dokonce do jisté míry vyvolávají.