Velká města, jako je Praha, Brno nebo Jihlava, si již připravila nebo připravují tzv. Zásady pro spolupráci s developery. Stanoví v nich jednotná pravidla pro všechny zájemce o výstavbu v daném území. Tyto zásady dávají také skvělou příležitost pro zakomponování podmínek a požadavků na realizaci opatření tzv. modrozelené infrastruktury a dalších opatření pro udržitelnější prostředí ve městech. Jde například o požadavky na rozsah a kvalitu zeleně, zasakování a hospodaření s dešťovou vodou, provedení inženýrských sítí s ohledem na možnost výsadby stromů apod. Cílem projektu je vytvořit takovéto typizované zásady pro i menší města.