Zachraň jídlo usiluje o systémové změny v oblasti plýtvání potravinami. Cílem projektu je k jedné takové změně přispět: bude informovat veřejnost o problému plýtvání potravinami v jídelnách a cateringu a nabídne diskusi o možnosti darování hotových pokrmů potřebným. Cílovou skupinou je veřejnost se zájmem o ekologii a udržitelnost, odborníci v HORECA segmentu i zástupci státní správy.