Ochranářská společnost Česká krajina společně s dobrovolníky již několik let zakládá a pečuje o rezervace velkých kopytníků. Divocí koně, zubři a pratuři pomáhají dodávat české přírodě potřebnou energii a impuls k obnově přírodních procesů tak, aby se začala sama uzdravovat. Kopytníci potlačují agresivní druhy trav, vytvářejí místo pro vzácné květiny a motýly, pomáhají adaptovat krajinu na změnu klimatu, zadržovat vodu nebo vázat uhlík v půdě. Projekt podpořil kultivaci těchto území a úklid černých skládek těžkou technikou.

Foto: archiv Česká krajina o. p. s.