Myšlenka „kuchařek“ bez domova se zrodila s uvědoměním, že mnohé klientky azylových domů by se chtěly nějak přínosně zapojit do společnosti, ale bohužel je to (kvůli hlubokému znevýhodnění) často obtížné. Jako doma nabízí lidem bez přístřeší možnost, aby veřejně prezentovali své umění, a sami tím napomohli změně společenského vnímání bezdomovectví. Stánky s jídlem z dílny kuchařek jsou umístěny na různých farmářských trzích napříč Prahou a stávají se místem setkávání veřejnosti a lidí bez domova. Finanční dar umožnil nákup gastozařízení a částečně i zakoupení dodávky.