Díky podpoře bylo možné zapojit profesionální manažerku a připravit veškerou nutnou dokumentaci pro spuštění velkého kompostovacího zařízení. Zároveň došlo ke spuštění programu lokálního kompostování v zahradě Vidimova na Jižním městě. Zahrada je vybavena nádobami pro sběr bioodpadu a mohou ji využívat lidé z místní komunity. Projekt pomohl ověřit funkčnost modelu a odhalit bariéry pro realizaci původního záměru.