Cílem projektu je prostřednictvím analýzy dat z veřejných databází podat ucelený přehled investorů, kteří po celé České republice vlastní nestandardně velké a výhodné pozemky, soustřeďují vysoký počet nemovitostí, nebo koncentrují strategicky výhodné nemovitosti z hlediska dalšího rozvoje měst. Organizace chce poukázat na možné zákulisní politické hráče, kteří ovlivňují územní plány nebo legislativu, změny zahraničních investorů do nemovitostí v ČR a také pojednat o dopadech koncentrovaného vlastnictví nemovitostí na život obyvatel, trh a rozvoj měst.

Foto: Tomáš Vodňanský, tým Investigace