Inkluzivní dobrovolnictví může být účinným prostředkem k aktivnímu začlenění lidí s omezenými příležitostmi do společnosti a k trvalému zvýšení kvality jejich života. V České republice je tento koncept málo známý a lidé z cílové skupiny, kteří se chtějí aktivně věnovat přínosné činnosti, mají velice málo možností. Projekt se zaměřuje na rozšíření povědomí veřejnosti o možnostech a přínosech inkluzivního dobrovolnictví a na samotnou podporu lidí s omezenými příležitostmi při jejich účasti v mezinárodních dobrovolnických projektech.