Cílem projektu je otevřít diskuzi o klimatických dopadech konkrétních dopravních staveb a jejich vztahu ke klimatickým strategiím a platnému klimatickému závazku hlavního města Prahy do roku 2030. Podle existujících metodik lze zpracovat nezávislé odhady významných dopravních záměrů na emise CO2. Publikace odhadů může vést instituce ke zpracování přesnějších studií a výhledově k rutinnímu klimatickému posuzování všech dopravních záměrů města.

(foto Libor Fojtík)