Revolver Revue je malé nezávislé nakladatelství společensko-kulturních titulů. Má nejdelší kontinuální tradici vydávání publikaci již od samizdatových dob. Projekt přispěje k rozvoji společnosti zajištěním fundraisingu, propagace, pořádání kulturních a jiných akcí souvisejících s vydavatelskou činností, k posilování předplatitelského zázemí a rozvoji péče o čtenáře.