Organizace podporuje lidi se zájmem o vzdělávání a propojuje je se školami různého typu v různých lokalitách, s cílem rozvíjet potenciál učitelů a učitelek v českém školství. V rámci projektu bude podpořený rozvoj organizace prostřednictvím profesionálního fundraisingu.