Terapeutická linka Sluchátko vznikla na základě pozitivní zkušenosti odborné terapeutické pomoci více než dvou stovek dobrovolníků poskytujících psychoterapii po telefonu v době pandemie COVID-19. Záměrem projektu je dlouhodobá udržitelnost linky, kdy pro udržení a rozšíření aktivit linky je vytvoření pozice fundraisera klíčové. Ten lince pomůže zajistit pravidelné dlouhodobé  financování a umožní stabilitu a větší samostatnost TLS do budoucna.

Foto Jiří Šindelář