Fond Daruj domov – Rozvoj lokální fundraisingové platformy pro Ústí nad Labem vznikl v rámci aktivit Platformy pro sociální bydlení jako reakce na současné limity systému řešení bytové nouze. Cílem je vytvořit funkční systém, který poskytne podporu při vytváření bezpečného domova pro rodiny s dětmi i jednotlivce, kteří mají problém najít nebo udržet si běžné bydlení. K této podpoře fond spojuje poskytovatele sociálních služeb, vlastníky bytů, úřady, politiky, firmy i veřejnost v Ústí nad Labem a bude sloužit jako vzor pro možné řešení bytové krize ohrožených skupin.

Foto:  archiv PSB