Projekt Férová škola pomáhá rodinám i školám z celé ČR při začleňování žáků se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžných základních škol. Tato pomoc je realizována zejména díky poradenským, právním, terénním a školícím aktivitám. Výukou na vysokých školách projekt prosazuje zlepšení přípravy budoucích učitelů. Připomínkováním legislativních záměrů ovlivňuje celkové systémové nastavení školství. Certifikátem Férová škola jsou oceňovány běžné základní školy, které dosahují výborné úrovně v oblasti kvality a otevřenosti vzdělávání.